تبلیغات
کانون فرهنگی هنری الغدیر روستای کلاته میمری - سفارش امام خامنه ای در مورد فعالیت و همکاری کانون مساجد با بسیج

کانون فرهنگی هنری الغدیر روستای کلاته میمری
 
امام خامنه ای:"من سفارش میکنم که کانونهاى فرهنگى - هنرى مساجد را فراموش نکنید؛ البته با همکارى بسیج"
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 13 خرداد 1394 توسط اعضای کانون الغدیر