تبلیغات
کانون فرهنگی هنری الغدیر روستای کلاته میمری - علی اضغر های زمانه ما...

کانون فرهنگی هنری الغدیر روستای کلاته میمری
 
امام خامنه ای:"من سفارش میکنم که کانونهاى فرهنگى - هنرى مساجد را فراموش نکنید؛ البته با همکارى بسیج"
به قربان پیراهن کوچــ❤ـــکت
به زخم عمیق تن کوچـــ♡ــــکت
به زخمی که بردوش بابا شکــ❤ــــفت
براندام بی جوشن کوچـــ♡ــــکت
به خونی که پاشیده ازحنـــ❤ـــجرت
فروریخته بر گردن کوچـــ♡ــــکت
همان دم که برشانه ی آفتــ❤ـــاب
شفق پوش شد دامن کوچـــ♡ــــکت
تمام خدا را تو دیدی حسیــ❤ــــن
در آیینه ی روشن کوچـــ♡ــــکت..

ان شالله امروز علی اضغر هایمان بیمه شده باشند برای علی اکبر شدن در راه ولایت...
ان شالله

نوشته شده در تاریخ جمعه 24 مهر 1394 توسط اعضای کانون الغدیر